Switch to mobile version. Į viršų

Svetainės naudojimo sąlygos ir taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 Šios naudojimosi interneto svetaine „E. akademija“ sąlygos (toliau – Naudojimosi sąlygos) taikomos, kai naudojamasi svetaine eakademija.seb.lt  (toliau – Svetainė). Svetainę administruoja  AB SEB bankas, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, įmonės kodas 112021238 (toliau – „SEB“ arba „mes, „mūsų“, „mus“).
1.2 Naudodamiesi Svetaine – nesvarbu, ar esate registruotas naudotojas, ar ne, – sutinkate laikytis šių Naudojimosi sąlygų.
1.3 Svetaine galite naudotis netapdami registruotais naudotojais, tačiau tam, kad galėtumėte naudotis visomis Svetainės funkcijomis ar turiniu, privalote prisijungti ir susikurti naudotojo paskyrą.
1.4 Svetainėje registruotis ir joje esančia informacija naudotis gali ne jaunesni kaip 14 metų asmenys. Sutikdami su šiomis Naudojimosi sąlygomis, patvirtinate, kad jums yra ne mažiau kaip 14 metų. Jeigu jums nuo 14 iki 17 metų, patvirtinate, kad susikuriate paskyrą ir pateikiate savo asmens duomenis su savo teisėto atstovo sutikimu. SEB bankui sužinojus, kad Paslauga naudojasi jaunesnis kaip 14 metų asmuo arba asmuo nuo 14 iki 17 metų be savo teisėto atstovo sutikimo, SEB nedelsdamas panaikina tokią paskyrą, įskaitant visus tokio naudotojo duomenis.
1.5 Svetaine reikėtų naudotis tik asmeniškai ir saugoti savo slaptažodį nuo trečiųjų šalių. Už veiksmus, kurie atliekami jūsų paskyroje, ir už neteisėtą naudojimąsi jūsų paskyra atsakote tik jūs patys.

2. NAUDOJIMASIS SVETAINE
2.1 Svetainėje pateikiamos informacijos ir turinio negalima plagijuoti ar kitaip naudoti siekiant atlygio ar pelno.
2.2 Svetainės turinys yra informacinio pobūdžio; Svetaine naudojatės tik savo paties rizika. SEB ėmėsi visų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad svetainėje esanti informacija būtų tiksli ir išsami, tačiau bankas negali užtikrinti ir neužtikrina Svetainėje esančio turinio ir joje esančios informacijos tikslumo.
2.3 SEB neužtikrina Svetainėje pateikiamos informacijos tinkamumo konkretiems tikslams. Už bet kokios per Svetainę pasiekiamos informacijos tikslumo, išsamumo ir naudingumo vertinimą atsako tik pats naudotojas; tik naudotojas sprendžia, ar jam reikalingi tolesni profesionalų patarimai.
2.4 Svetainėje esanti informacija neturėtų būti vertinama kaip investavimo  patarimai, investavimo rekomendacijos ar laikoma bet kokios formos investicinėmis ar su investicijomis susijusiomis paslaugomis, kurias siūlo ar teikia SEB ar trečiosios šalys.
2.5 SEB negarantuoja, kad Svetainė veiks be trikdžių. SEB negarantuoja, kad Svetainėje esanti informacija bus archyvuojama. Informacija gali būti SEB pasirinkta tvarka bei būdais koreguojama, tikslinama, naikinama, papildoma ir kt.

3. DUOMENŲ APDOROJIMAS
3.1 Jums susikūrus svetainės naudojo paskyrą, SEB apdoroja tik el. pašto adresą, jei jį pateikėte. Svetainėje (pvz., testų atsakymai ir rezultatai, naujienlaiško užsakymas).
3.2 SEB gali naudoti jūsų el. pašto adresą tik tuo atveju, jei užsisakėte naujienlaiškį. Užsisakydami naujienlaiškį Jūs patvirtinate, kad  sutinkate gauti naujienas su E. akademija susijusią informaciją.
3.3 SEB naudos ir saugos savo duomenų bazėje jūsų el. pašto adresą tik tokiu atveju jei būsite užsiprenumeravę naujienlaiškį, kurio galėsite bet kuriuo metu atsisakyti.

4. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
4.1 SEB neprisiima atsakomybės už techninius, saugumo ar kitus jūsų programinės ar kompiuterinės technikos sutrikimus, kuriuos galėjo nulemti naudojimasis Svetaine (virusai, slapukai ar pan.). Bet koks turinys, atsisiunčiamas ar kitaip gaunamas naudojantis Svetaine, atsisiunčiamas jūsų paties rizika, ir už jūsų kompiuterinei sistemai ar prietaisui padarytą žalą arba dėl tokio atsisiuntimo ar naudojimosi Paslauga prarastus duomenis atsakote tik jūs patys.
4.2 Išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai, SEB jokiu būdu neatsako už jokią žalą, įskaitant netiesioginę žalą ar pelno, pajamų ar pan. praradimą, kuris atsirado dėl naudojimosi Svetaine ar kuris kilo dėl jūsų pasikliovimo iš arba per Svetainę gauta informacija. SEB neatsako už jokią žalą, net jeigu jam buvo žinoma apie netikslumus Svetainėje.

5. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
5.1 SEB ar trečiosios šalys, kai taikytina, be jokių teritorinių apribojimų išlaiko nuosavybės ir autorystės teises į Svetainę ir joje pateikiamą informaciją, įskaitant, be jokių apribojimų, programinę įrangą, turinio Svetainėje pateikimą, vaizdus, tekstą, grafinius elementus, paveikslėlius, logotipus, nuotraukas, garso, vaizdo ir muzikos įrašus. Draudžiama be išankstinio raštiško SEB sutikimo atkurti, platinti ir bet kokiu būdu trečiosioms šalims teikti Svetainėje esančią informaciją.
5.2 Svetainėje galima naudoti tuos prekių ženklus, kurie priklauso SEB ar kitam juridiniam asmeniui, priklausančiam tai pačiai įmonių grupei. Šiuos prekių ženklus saugo Estijos prekių ženklų įstatymas. Jų naudojimas be išankstinio raštiško SEB sutikimo yra draudžiamas.

6. NUORODOS
Svetainėje gali būti nuorodos į trečiųjų šalių svetaines, kurios nepriklauso SEB ar SEB grupės bendrovėms. Nuorodos skelbiamos klientų patogumui, ir SEB niekaip nekontroliuoja svetainių, į kurias pateiktos nuorodos, SEB nevertina tų svetainių turinio ir neprisiima atsakomybės už jose esantį turinį, tokių svetainių naudojimą ar prieigą prie tokių svetainių.

7. KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
7.1 SEB gali bet kuriuo metu ir be jokio išankstinio pranešimo keisti Svetainę, įskaitant informacijos pakeitimą, papildymą, pašalinimą iš Svetainės ir kt.
7.2 Savo paskyrą galite panaikinti bet kuriuo metu, nusiuntę el. laišką adresu SEB nedelsdamas ištrins informaciją apie jus, įskaitant jūsų Svetainėje sukurtą informaciją.
7.3 SEB gali keisti Naudojimo sąlygas, pranešęs jums apie siūlomus pakeitimus per Svetainę prieš 1 (vieną) mėnesį. SEB gali pasinaudoti šia teise, jeigu dėl teisinių reikalavimų, naujų Paslaugos ypatybių, Paslaugos saugumo ar bet kokių kitų pagrįstų priežasčių iškyla keitimų poreikis. Jeigu nesutinkate su siūlomais pakeitimais, savo paskyrą galite ištrinti. Jeigu nepanaikinote paskyros per minėtą vieno (1) mėnesio laikotarpį, laikoma, kad su pakeistomis Naudojimosi sąlygomis sutinkate.
7.4 SEB gali visiškai ar iš dalies sustabdyti Paslaugos teikimą apskritai visiems arba tik konkretiems registruotiems naudotojams, pranešęs jiems apie tai prieš 14 (keturiolika) dienų per Svetainę arba nusiuntęs pranešimus į naudotojų el. paštus, arba be jokio išankstinio pranešimo, jeigu naudotojas pažeidė šias Naudojimosi sąlygas.

8. TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA
SEB ir jūsų santykiams, kylantiems naudojantis Svetainei bei reguliuojamiems šiomis Naudojimosi sąlygomis, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9. SLAPUKAI
Svetainėje naudojami slapukai. Slapukas – nedidelė informacijos rinkmena, kurią svetainė nusiunčia į naudotojo kompiuterį, kai jis prisijungia prie svetainės.
Slapukai būna dviejų rūšių. Nuolatiniai slapukai išlieka jūsų kompiuterio slapukų rinkinyje visą laiką. Jie gali būti naudojami, pavyzdžiui, padedant atpažinti jus, kai grįžtate į svetainę, ir pritaikant Svetainės turinį jūsų poreikiams ar renkant statistinius duomenis. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta, kai tik išeinate iš Svetainės ar užveriate interneto naršyklę. Seanso slapukai gali būti naudojami, siekiant nustatyti tam tikras svetainės funkcijas, tokias kaip prisijungimas ir skirtingų temų atvėrimas.
Svetainėje slapukai naudojami siekiant palengvinti naudojimąsi ja ir užtikrinti kuo geresnę naudotojo patirtį. Slapukai leidžia mūsų svetainės serveriams atpažinti naudotoją ir automatiškai pritaikyti turinį pagal naudotojo poreikius, kai tik prisijungiama prie svetainės. Slapukų naudojimas taip pat leidžia mums geriau pažinti mūsų naudotojų poreikius. Jie pateikia statistinius naudojimosi duomenis, kurie leidžia mums įvertinti ir tobulinti svetainės veiklą.
Mūsų slapukus kuria skirtingi tiekėjai, kurie padeda mums teikti svetainės paslaugas. Vieni tokių tiekėjų yra „Google“ ir „Facebook“.
Laikoma, kad svetainės naudotojai sutinka, kad slapukai būtų naudojami, jeigu jų interneto naršyklės nustatytos slapukams priimti. Nesutikus, kad slapukai būtų naudojami, daugelis mūsų svetainės paslaugų ar funkcijų gali būti apribotos, pavyzdžiui, negalėsime išsaugoti jūsų asmeninių parinkčių.
Visada galite pasirinkti, ar norite, kad jūsų interneto naršyklė priimtų slapukus. Jeigu nenorite, kad jie būtų naudojami, savo naršyklės nustatymuose pasirinkite, kad ji automatiškai juos užblokuotų arba kiekvieną kartą, kai svetainė prašys pridėti slapuką, būtumėte apie tai informuoti. Norėdami pasirinkti reikalingas parinktis, įsijunkite naršyklės pagalbos funkciją.
Laikantis teisės aktų nuostatų ir (arba) visuotinai priimtos su slapukais susijusios praktikos, 9 skyriaus nuostatos kartkartėmis gali keistis be jokio pranešimo.
 

Naudojimosi sąlygos galioja nuo 2017 m. balandžio 19 d.

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.